Welkom

Welkom op de site van holistisch therapeut Hans van Hamond. Als u nog niet eerder in de praktijk bent geweest, krijgt u via deze site alvast een indruk van wie ik ben en van mijn werkwijze. Ook vindt u informatie over de verschillende therapieën waarmee ik werk.

HOLISTISCHE THERAPIE

Het kenmerkende van holistische therapie is, dat het gericht is op de mens als geheel. Dit betekent dat de holistisch therapeut de mens begeleidt bij heling op vier verschillende niveau’s of lichamen; het fysiek lichaam, het psychisch lichaam, het emotioneel en energetisch lichaam. De vier lichamen zijn met elkaar verbonden en werken op elkaar in. Zo kan een verstoring in het energetisch lichaam (aura), zich uiten in een verstoring of ziekte in het fysieke lichaam. De holistisch therapeut maakt contact met de dieper liggende oorzaak en stimuleert het zelfhelend vermogen van de mens. De lichamen komen weer in balans en de klacht of ziekte zal verminderen of geheel verdwijnen.

DORN THERAPIE

Mensen uit alle delen van het land hebben de weg naar de praktijk van Hans van Hamond weten te vinden. Zij zijn doorgezonden via een regulier arts of zijn via mond-tot-mond ’reclame’ hier terecht gekomen. Velen van hen hadden pijn- en bewegingsklachten in de nek of rug, hoofdpijn en migraine. Vaak komen deze klachten voort uit een scheef staand bekken. Met de Dorn therapie kan het bewegingsapparaat van het fysieke lichaam al in een eerste consult worden rechtgezet. In een volgende sessie maakt Hans gebruik van andere therapieën om naar de dieper liggende oorzaak te gaan en te zien waar mensen vastlopen in levenssituaties als relatie, werk en innerlijke groei. Via heling zal ook op deze gebieden de energie gaan stromen.

MICRO- EN MACRO KOSMOS

De holistische en natuurlijke werkwijze gaat uit van de visie dat alles energie is en dat alles en iedereen met elkaar verbonden is in één groot energetisch veld. Deze visie komt tot uitdrukking in het logo van Hans van Hamond; het pentagram waarin micro- en macrokosmos met elkaar verbonden zijn. Het energetisch veld, macro kosmos of universum genaamd, bevat alle oorspronkelijke informatie van de micro kosmos, zoals de mens. Continu vindt er uitwisseling plaats tussen de macro en de micro kosmos. Wie zich er bewust op afstemt, zoals Hans van Hamond doet, heeft alle ingrediënten in handen voor genezing, heling en groei van de micro kosmos.

Laat u informeren en inspireren op deze site.