The Reconnection

RECONNECTION betekent letterlijk: opnieuw verbinding maken. De Reconnection kent twee behandelwijzen: de Reconnective Healing en de Persoonlijke Reconnection, die wij allebei apart zullen beschrijven. De overeenkomst tussen de beide Reconnections is, dat het de Verbinding betreft tussen de Mens en het Universum, het grote energetische veld. Ofwel de verbinding van de microkosmos met de macrokosmos, zoals het logo van Hans van Hamond weergeeft in het pentagram.
Klik hier voor informatie over micro- en macro kosmos.

RECONNECTIVE HEALING

Reconnective healing is een intense methode van heling via Nieuwe Energie, die aan therapeuten wordt doorgegeven door de Amerikaan Eric Pearl. Reconnection laat de mens opnieuw verbinding maken met de macrokosmos; met de eigen oorsprong of Goddelijkheid. Bij Reconnection stemt de therapeut zich af op deze helende energie die een bijzonder hoge trilling heeft. Elk mens ontvangt wat goed is voor zijn/haar fase in het leven. Via de fijnstoffelijke energievelden rondom de mens (de aura) herstructureert de Reconnection het menselijk DNA, op diep niveau. Hierdoor brengt Reconnective healing veranderingen tot stand in vele lagen van het leven. Zowel lichamelijke klachten als emotionele en psychosociale problemen kunnen helen. Innerlijke groei kan verdiepen. En ook in (materiële) levenssituaties kunnen veranderingen optreden. De reacties van mensen die Reconnective healing hebben ondergaan getuigen hiervan

DE BEHANDELING

Voor een behandeling met Reconnective healing neemt u plaats op de behandeltafel, met kleding aan. Hans stemt zich af en maakt een verbinding tussen deze energie en het innerlijk van de cliënt. Dit gebeurt via de kruinchakra. Vaak gaan de oogleden dan trillen, als teken dat de verbinding gemaakt is. Tijdens de Reconnective healing is er een directe uitwisseling tussen het innerlijk van de cliënt (op Zielsniveau) en de kosmos. De kosmos en het zielsniveau van de cliënt bepalen wat de cliënt op dat moment nodig heeft en in welke volgorde. Hans is puur en alleen katalysator en zorgt dat de verbinding zolang als nodig in stand wordt gehouden. De duur van de behandeling varieert van twee en een halve minuut tot drie kwartier! Voor kinderen duurt de behandeling hooguit een kwartier. De ene persoon ervaart veel lichamelijke sensaties, de andere voelt of ervaart niets tijdens de behandeling. Maar de effecten kunnen in beide gevallen groot zijn. De energie werkt nog lange tijd door na de behandeling, op de vier niveaus van de mens. Veranderingen kunnen nog lange tijd na de behandeling plaatsvinden.

Eric Pearl zegt over Reconnective Healing: ‘Als je geluk hebt, zal jouw genezing komen in de vorm waar je op had gehoopt. Als je echt geluk hebt, zal jouw genezing in een vorm komen waarvan je niet eens had gedroomd; een vorm die het universum speciaal voor jou in gedachten had.’

ENKELE ERVARINGEN VAN CLIËNTEN

Sven, man, 33 jaar, Magazijn chef
Tijdens de behandeling knipperden de ogen van Sven zeer snel. Hij voelde van meet af aan dingen trekken in zijn lichaam. Zag hel wit licht, dat daarna overging in helder ultra violet licht. Voelde zich na de behandeling in een staat van gelukzaligheid.

Bertha, vrouw, 56 jaar, Receptioniste
Bertha heeft al heel lang klachten en in de loop der jaren veel artsen en therapeuten gezien. Tijdens de behandeling begon ze spontaan met hoofd en armen oncontroleerbare bewegingen te maken. Daarbij bewogen haar ogen alle kanten op. Ook tijdens de behandeling voelde ze haar wervelkolom bewegen en de wervels schoten direct en hoorbaar op hun plaats. Voelde eveneens haar nek bewegen. Ze had het idee dat ze bij een chiropractor was maar deze correcties gingen pijnloos.

Bart, man, 49 jaar, Stratenmaker
Bart was erg sceptisch over de Reconnection. Hij wilde niet geloven dat dit kon werken, maar omdat zijn klachten zo ernstig waren ging hij ervoor. Na de sessie dacht hij er heel wat anders over. Bart voelde meteen bij het begin een vrede over zich heenkomen. Beide knieën begonnen te trekken, daarna het rechter been en hij voelde zijn heup draaien en de pijn verdwijnen. Tijdens de sessie kwam aan beide kanten een traan over zijn gezicht lopen. Hij schaamde zich hiervoor want hij wist niet hoe dat kwam. Hij vertelde ook, dat er op zijn lichaam gedrukt werd aan verschillende kanten en hij vroeg zich af of ik dat deed of dat er iemand bijgekomen was. Hij dacht dat hij mij boven zich hoorde en dat de druk van de zijkanten kwam.

Bram, jongen, 4 jaar
Bram heeft veel buikklachten. Artsen vinden niets en vermoeden dat het spanning is.
In een korte healing sessie richtte ik me op zijn buik. Hier reageerde hij op met: ‘mam kijk, die meneer trekt het zo uit mijn buik!’ Na de sessie waren de buikklachten verdwenen. De moeder belde me ongeveer 3 weken nadien met de melding dat haar zoontje geen buikpijn meer heeft gehad.

Merel, meisje, 4 weken
Merel was een huilbaby. Haar ouders waren radeloos omdat het kind veel huilde en zijzelf oververmoeid werden. Bij het kind, gedurende ongeveer 1 minuut de vingertoppen op de atlas (eerste cervicale wervel) gezet. Na een halve minuut werd het kind stil en haar gezichtje begon te veranderen, leek te ontspannen. Na twee korte behandelingen was Merel geen huilbaby meer.


II: PERSOONLIJKE RECONNECTION

De Persoonlijke Reconnection heeft een nog diepere en intensere uitwerking dan Reconnective Healing. Bij de Persoonlijke Reconnection worden de acupunctuur- en meridiaanlijnen van de cliënt herverbonden met het immense netwerk dat het universum, de aarde en de mensheid omvat. Het is een secuure werkwijze waarbij de therapeut elk punt en elke lijn opnieuw verbindt. Als persoon ben je dan op alle niveaus weer direct verbonden met de bron; het DNA wordt gevoed en er kan volledige genezing en healing plaatsvinden op alle niveaus.  En, het voornaamst van al, je zult een versnelde groei in bewustzijn doormaken omdat er een nieuw begrip ontstaat over energie, informatie en Licht uit het Universum. Het gevolg is, dat je je eigen pad, je eigen taak op aarde, zult gaan vervullen.

BEWUSTE KEUZE

Een Persoonlijke Reconnection werkt levenslang door, op alle niveaus. Het is een bewuste keuze die je maar eens in je leven maakt. Je zult merken dat de toegang naar de poort van alle hogere dimensies wordt geopend en dat dit zich verder zal gaan ontwikkelen. Je bent op weg naar het volgend niveau van het menselijk potentieel; de Goddelijke Mens. Je leven zal op alle vlakken meer gaan stromen.

DE BEHANDELING

De Persoonlijke Reconnection gebeurt in 2 sessies die binnen 72 uur plaats vinden, bij voorkeur op twee opeenvolgende dagen. Elke sessie duurt maximaal één uur. Een Persoonlijke Reconnection kost bij alle Reconnective Healers € 333,-. Het getal 333 symboliseert de Goddelijke drie-eenheid: de Goddelijke Vader, de Goddelijke Mens en de Oneindige Geest. De wijze van behandelen is voor de cliënt hetzelfde als bij de Reconnective Healing. Je neemt met (gemakkelijk zittende) kleding aan plaats op de behandeltafel. Je laat alle verwachting los en stelt je in volledige overgave open voor wat zich aandient.