Alfons Ven

Kansen op ontwikkeling voor iedereen, dankzij Alfons Ven™ “Evolutie Visie”.

Alfons Ven , was regeltechnicus en woonachtig in het hartje van de Belgische Ardennen ontwikkelde de (r)evolutionaire Ven-methode. Zelf was hij tientallen jaren het slachtoffer van medisch falen. Als ingenieur kreeg hij een elektrische schok en een jaar later lag hij in het ziekenhuis. Met veel moeite kreeg hij toestemming om thuis te sterven. Hij bleef echter leven en probeerde en bestudeerde letterlijk van alles, maar kwam er niet uit. Hij ging ver voorbij de huidige medische kennis en ontdekte hoe hij zijn menselijke besturingssysteem nieuwe instructies kon geven. Volgens hem is er een onzichtbaar, in het hele universum aanwezig systeem dat alles bestuurt, ook ons mensen. Tot nu blijkt dat een onontgonnen terrein. Voor het eerst was hij in staat om die universele instructies los te maken en specifiek te richten. Hij verpakte de instructies in simpele pilletjes en begon ze op zichzelf uit te proberen. Reeds de tiende dag van een 28-dagen Matrix Support Program beleefde hij het wonder van de zo vurig verlangde ommekeer. Niet alleen bij hem werkte zijn nieuwe visie, maar bij vele vele anderen, die ook niet meer geholpen konden worden. De belangstelling was zo groot, dat hij door bleef gaan met zijn studie, die hij zijn “evolutionaire visie” noemt. De MSP vindt zowat over de hele wereld zijn weg.

Zijn Visie stelt

dat alles en iedereen in een voortdurende staat van “ontwikkeling” is.

dat het “onzichtbare regelsysteem” al deze processen “regelt” en in hun werking onderhoudt.

dat ingeslopen haperingen in deze processen kunnen en mogen worden bijgestuurd middels het inbrengen van “evolutionaire informatie”, voorop gesteld dat die werkt volgens het principe van het “onzichtbare regelsysteem”.

Ven 28 dagen Matrix Support Program (MSP)

Alfons die van huize uit regeltechnicus is, ontwierp daarvoor de 28-dagen MSP die kansen biedt tot ontwikkeling voor iedereen! Zijn diepe inzicht in de evolutionaire processen, maakt dat “bijsturen” inderdaad voor iedereen mogelijk. Vooral het feit dat het voor iedereen werkt is zo grenzeloos vernieuwend. Zo krijgen bijvoorbeeld ook kinderen met problemen in hun ontwikkeling een reële kans om er op vooruit te gaan. Gedurende 28-dagen wat simpele korreltjes innemen volstaat. Er zit namelijk helemaal niets in die korreltjes, behalve dat onzichtbare regelsysteem. Er zijn dus absoluut geen bijwerkingen of neveneffecten. Het pilletje dat de informatie draagt bestaat puur uit melksuiker.
De MSP is altijd gericht op héél het wezen van de mens. Ze creëert een integratie van persoonlijkheid, identiteit, mentaliteit en stofwisseling. De gevolgen zijn voorspelbaar. Lekkerder in je vel zitten en dus wat beter uit de verf komen. Meer zin in het leven en dus meer nee durven zeggen. Een heldere doelgerichtheid en focus, waardoor er een groter gevoel van geborgenheid ontstaat.

Dat een Ven MSP dus ook markante therapeutische effecten heeft, vindt Alfons een logisch gevolg van de evolutionaire afstemming. Deze onzichtbare informatie steunt alleen je positieve kanten en stimuleert een opruiming van sluimerende ziekteprocessen, de gevolgen van drukkend gezag, een beschadigd verleden, of wat het ook is geweest. Dat laatste hoef je bij Alfons zelfs niet uit te spreken. Hij weet dat de kuur intelligent genoeg is om dat allemaal te kunnen bijsturen. Alfons stelt geen voorwaarden, is geen adviseur, therapeut of sociaal werker. Simpel de kuur nemen en.. het laten gebeuren. Niets forceren. Op de bijsluiter staat ook duidelijk dat reguliere middelen en de MSP elkaar niet bijten.

Hoe Alfons die informatie op de korrels krijgt noemt hij het geheim van de smid. Tijdens zijn lezingen licht hij wel de principiële werking toe. Een Ven MSP kan door iedereen gebruikt worden, vanaf het verblijf in de baarmoeder tot het snel naderende einde. Nogal wat echtparen die ondanks uitgebreide en langdurige behandelingen kinderloos bleven, zagen hun kinderwens in vervulling gaan na het innemen van één MSP. Er was zelfs een man bij die na een chemokuur en bestraling voor balkanker geen levende zaadcellen meer over had. Dat was verschillende malen medisch vastgesteld. Na een speciale kuur voor hem en haar hebben ze nu twee schattige dochters.

Nog iedere dag worden de meest onverwachte en schier onmogelijke resultaten duidelijk. Eigenlijk is het niet te zeggen hoever het wel kan gaan met een Ven MSP.

Alfons is er vooral apetrots op dat hij duizenden kinderen met allerlei leer- en gedragsproblemen op een schitterende manier heeft geholpen. Kinderen zijn onze toekomst en alleen de beste start in hun leven is goed genoeg, vindt hij. Aan radeloze ouders die niet meer weten hoe het verder moet stelt Alfons twee oplossingen voor. Ten eerste: twijfel niet aan de liefde van je kind, maar ook niet aan die van jezelf. Ten tweede: een Ven MSP.

Praktisch

De Matrix Support Program kan besteld worden bij de Stichting en bij Alfons Ven® therapeuten. De MSP wordt samengesteld aan de hand van een anamnese en indien nodig een korte test. Mensen nemen contact op om te vertellen waar ze mee zitten. Wat er volgens hen schort of wat hen dwars zit. Heel wat mensen zoeken contact niet alleen voor lichamelijke kwalen, maar ook omdat iets in hun karakter of gedrag hen niet bevalt. Ze zoeken contact omdat ze niet lekker in hun vel zitten. Meestal zijn ze zich zelfs niet bewust van de echte oorzaken van hun problemen en weten ze niet eens precies wat ze mankeren. Ook diverse dokters kunnen niets vinden. Na vele onderzoeken en/of therapieën zijn ze eigenlijk geen stap wijzer of beter geworden. Meestal weten ze zich dan geen raad hoe het verder moet. Chemo of niet? Operatie of niet? Moet mijn kind toch maar naar het bijzonder onderwijs?

Al snel kan de Stichting of therapeut de aspecten voor de hulpvraag herleiden en een unieke 28-dagen MSP samenstellen. Het plaatje in zijn geheel telt en voor de rest zorgen de hoog intelligente bereidingen. Elke kuur en elke korrel doet onveranderlijk zijn werk. Soms heel subtiel dan weer spectaculair. Soms komt er onverwacht een aapje uit de mouw. Bijvoorbeeld bij die vrouw die aangaf dat ze een drankprobleem had. Tijdens de kuur werd ze zich bewust dat ze haar moeder haatte en dat het drinken daarmee begonnen was. Met dit inzicht en de steun van de kuur verzoende ze zich prompt met haar moeder. Mensen bij wie bijvoorbeeld de omstandigheden tegen zitten, kunnen het “gevoel” hebben dat de MSP niet veel doet. In werkelijkheid zit de informatie klaar in de wachtkamer om op het juiste moment bij te springen. Juist daarom staat het elkaar kansen geven en krijgen zo centraal in Alfons Visie.

De Stichting Evolutie Visie

Alfons koos bewust voor een Stichting. Zo kon hij Pro Deo werken in volle vrijheid. Met wat U betaalt wordt vooral het praktische werk uitbesteed. De doorlopende stroom van inbellers en de vele dankbetuigingen zijn het levende bewijs dat het allemaal prima werkt en de Visie klopt.

Evolutie-Visie® wil zeggen een bijzondere kijk op ontwikkeling en Alfons heeft heel diep mogen schouwen in de samenhang der dingen. Hoe alles met alles te maken heeft. Het een niet kan zonder het ander. Hoe alles zich spiegelt aan elkaar en het daarbij horende rollenspel.
Anno 2004 zijn er (r)evolutionaire ontwikkelingen afgerond. Dat heeft Alfons doen besluiten, mogelijkheden tot training in het Alfons Ven® – model aan te bieden. Momenteel zijn 25 therapeuten actief met de Alfons Ven producten. Daarnaast zijn ook een aantal verkooppunten voor de Alfons Ven remedies.

Tenslotte is volgens zijn Evolutie-Visie® de eigen ontwikkeling recht evenredig aan de geboden kansen tot ontwikkeling voor anderen. Dat doet hij zelf met volle inzet van liefde, wijsheid en kracht. Steunend op een ordelijk regelsysteem weet Alfons, dat het werk waar hij aan begonnen is voor altijd voortgang zal vinden. Van kindsaf aan heeft Alfons altijd mensen geholpen. Dat ligt in zijn aard. Hij voelt zich ook erg betrokken bij de natuurlijke loop der dingen.

Zijn leidmotief: kansen scheppen tot ontwikkeling voor iedereen.

>> Alfons Ven productenlijst