VAN KLACHT TOT KRACHT

Behandeling van pijn en andere klachten volgens de methode van Clair Davies
Heeft u last van kuitkramp, tintelingen in de handen of klachten die doen denken aan hernia of een tenniselleboog? Voelen bepaalde spieren pijnlijk aan en is het pijnlijk als u erop drukt? Maakt u voor uw sport of werk vaak dezelfde beweging die steeds meer pijn gaan doen of heeft u al jaren last van dezelfde pijnklachten? Grote kans dat u last heeft van myofasciale triggerpoints (MPTs).

Een myofasciaal triggerpoint

 • Is een plaatselijke kramp in een spier (spierknoopje)
 • Voelt aan als een (pijnlijke) harde plek in een spier
 • Houdt de spier gespannen, ook in rust
 • Geeft pijn als je erop drukt, waardoor je een bekend pijngevoel kunt oproepen
 • Zit vaak op een vaste plek in een spier

Oorzaak en gevolg

Velen denken dat de oorzaak van een klacht ligt op een plek waar de pijn is. De pijn trekt de aandacht en vaak kijkt men niet verder, waardoor de oorzaak niet wordt achterhaald. Kenmerkend voor een myofasciaal triggerpoint is dat het niet alleen pijn kan veroorzaken op de plek zelf, maar ook op andere plaatsen, wat men afgeleide pijn noemt. Bij ieder triggerpoint komt deze afgeleide pijn telkens voor in karakteristiek patronen.

Zo kan bijvoorbeeld spanningshoofdpijn worden veroorzaakt door triggerpoints in de hals. Pijn in de onderrug kan voortkomen uit de billen, de buikspieren en zelfs de kuiten. De oorzaak moet dus niet alleen worden gezocht op de plaats waar het pijn doet. Dit verklaart ook waarom andere behandelmethoden niet altijd het gewenste resultaat geven.

De effecten van triggerpoints

 • Pijn: bij de meeste pijnklachten spelen triggerpoints een rol. Ze zijn zelfs vaak de oorzaak
 • Problemen met bewegen: zoals stijfheid, krachtsverlies en beperkte beweeglijkheid
 • Diverse symptomen: zoals wazig of dubbel zien, evenwichtstroornissen, tintelingen, maar ook jeuk, verdoofdheid en een brandend gevoel

Het ontstaan van triggerpoints

De oorzaak ligt veelal in het verkeerd gebruik van spieren, zoals kan gebeuren bij:

 • (te) zware inspanning
 • Verkeerde (werk) houding)
 • Veel repeteer bewegingen
 • Acuut trauma (val of ongeluk)
 • Inactiviteit (gips, brace, intapen e.d.)
 • Stress
 • Ook pijnvermijdingsgedrag, om een pijnlijk spier te ontzien, kan triggerpoints veroorzaken. Ze ontstaan dan in spieren die de taak van de verzwakte spier overnemen. Zo vormt zich een keten van verstoringen, waarbij hele ledematen of zelfs een hele lichaamszijde betrokken kan raken. Denk hierbij aan beenlengteverschil, gewrichtsaandoeningen en scoliose. Naast deze oorzaken kunnen factoren als knellende kleding, ongezonde voeding, ziekte en slaapgebrek eenmaal ontstane triggerpoints en hun klachten in stand houden.

  Behandeling van triggerpoints

  Klachten die door triggerpoints worden veroorzaakt zijn vaak goed te behandelen. Tijdens het onderzoek wordt vastgesteld of er triggerpoints in de spieren aanwezig zijn en of deze klachten veroorzaken. Als dit het geval is, kunnen we behandelen. Hierbij is het van belang om te ontdekken hoe ze zijn ontstaan en door welke factoren ze in stand worden gehouden. De therapie is erop gericht de triggerpoints te deactiveren (uit te schakelen), zodat de spier tot rust kan komen en de klacht kan verminderen.

  Het aantal behandelingen

  Het is moeilijk aan te geven hoe lang een behandel traject duurt omdat het ene trigerpoint meer tijd vraagt dan het andere. Daarbij spelen factoren een rol die de triggerpoints hebben doen ontstaan en die ze laten voortbestaan. Over het algemeen zijn recent ontstane triggerpoints gemakkelijker de deactiveren dan reeds lang bestaande. Bij de laatste is vaak een hele keten van triggerpoints ontstaan, wat meer behandeling kan vergen.Wat u zelf aan uw klachten kunt doen
  Bij het behandelen van triggerpoints wordt u actief betrokken. De therapie is het meest effectief als de triggerpoints vaak maar kort worden behandeld. Zelfbehandeling maakt daarom deel uit van de therapie. De methode is eenvoudig thuis of op je werk toe te passen en kost hooguit enkele minuten per keer.
  “Zo neemt u uw gezondheid mede in eigen hand en komt u “van klacht naar kracht!”Hulpmiddelen
  Om zelfbehandeling te vergemakkelijken zijn verschillende hulpmiddelen in het leven geroepen. Massagebal, vierpoot en Thera Cane.
  Instructies ontvangt u bij de behandeling. Al deze hulpmiddelen heb ik op voorraad en kan ik u demonstreren.

  Wetenschappelijke basis

  De kennis over Myofasciale Triggerpoints is in kaart gebracht door de Amerikaanse artsen Janet Travel en David Simons. Ze staat beschreven in het medisch standaardwerk “Myofascial Pain and Dysfunction, the Trigger Point Manual”. Clair Davies ontwikkelde op deze kennis zijn methode voor zelfbehandeling deze is beschreven in het Nederlandstalige Handboek Triggerpoints. Dit boek kunt u bestellen via www.triggerpointboek.nl.

Triggerpoint Therapie wordt vaak gecombineerd met andere therapievormen.