Therapeutic Touch – Magnetiseren

Therapeutic Touch

Wat is Therapeutic Touch?

Duizenden jaren geleden wist men in het Oosten al dat de mens een open energiesysteem is. (denk b.v. aan acupunctuur bij de Chinezen). Op deze kennis is Therapeutic Touch gebaseerd.

De energiestroom gaat door en om het lichaam heen en wanneer men gezond is, stroomt de energie vrij en evenwichtig. Bij ziekte of traumatische ervaringen is deze energiestroom ontregeld, verzwakt of geblokkeerd. De TT behandelaar kan met behulp van zijn handen het energieveld beïnvloeden waardoor dit weer in balans kan worden gebracht. Hierdoor wordt de energiestroom opnieuw geactiveerd zodat het hele systeem weer wordt gevoed met energie.

Met TT richt men zich op het stimuleren en het versterken van het zelfhelend vermogen, zowel op het lichamelijke, het mentale, het psychosociale als op het spirituele niveau.

TT is een aanvullende ondersteuning voor andere behandelingen of therapievormen. Het mag dus niet worden gezien als een alternatieve therapie, maar als een ontwikkeling in de complementaire zorg.

De behandeling

De TT behandelaar maakt zowel strijk als ritmische bewegingen van boven naar beneden langs het gehele lichaam. In principe hoeft u niet aangeraakt te worden, maar vaak wordt u toch gevraagd of u dit niet bezwaarlijk vindt. Van u wordt niets anders verwacht dan dat u gedurende de behandeling rustig blijft zitten of liggen. De behandeling duurt 6 tot 10 minuten.

Het is mogelijk dat u tijdens de behandeling een gevoel van warmte, koude of prikkeling ervaart.

Geschiedenis

Therapeutic Touch werd in 1974 in Amerika ontwikkeld aan de New York University door de hoogleraar verpleegkunde Dolores Krieger en de van oorsprong Nederlandse paranormaal therapeute Dora Kunz.

Zij zagen TT als een creatieve interpretatie van zeer oude geneesmethoden, welke zich bezig hielden met handoplegging, magnetiseren, energieoverdracht en innerlijke behandeling. Zij werkten twintig jaar aan de ontwikkeling van TT en het resultaat is dan ook een goed onderzochte en uitgeteste verpleegkundige interventie, waar talloze mensen in meer of mindere mate baat bij kunnen hebben.

Momenteel wordt TT in Amerika op meer dan tachtig hogescholen en universiteiten gedoceerd en in ruim zeventig landen als onderdeel van de verpleegkundige opleidingen onderwezen.

Sinds 1993 worden er opleidingen verzorgd door het Van Praag Instituut te Utrecht. Hierdoor is TT ook in Nederland onder de aandacht gekomen en wordt TT toegepast in een groeiend aantal verpleeginstellingen, zorgcentra en ziekenhuizen.

In de Verenigde Staten is TT een normale verpleegkundige interventie, die, als verpleegkundige diagnose, opgenomen is in de NANDA (een verpleegkundig classificatiesysteem).

Indicaties voor Therapeutic Touch

onder andere:

 • spanningshoofdpijn
 • stress
 • angst
 • jeuk
 • wondgenezing
 • pijn. Deze te verminderen of te zorgen voor een andere pijnbeleving
 • onrust
 • hypertensie
 • slapeloosheid
 • pre en post operatief
 • als aanvulling op terminale zorg om het loslatingsproces te ondersteunen


Magnetiseren

Magnetiseren, soms Mesmerisme of in de volksmond ook wel strijken genoemd, werkt in op de stralingsvelden in en rondom de mens. Verstoringen (blokkades) in dit veld geven vroeg of laat fysieke en / of psychische klachten.

De magnetiseur kan universele levensenergie vanuit de kosmos kanaliseren en deze via zijn handen overbrengen in het veld en in het lichaam van de te behandelen persoon. Deze energie of trilling resoneert met het energieveld van de te behandelen persoon waardoor zowel het lichamelijke, het mentale, het psychische, het psychosociale alsook het spirituele niveau in harmonie kunnen worden gebracht. Door de beïnvloeding van het energieveld wordt het zelfhelend vermogen gestimuleerd en versterkt. Klachten kunnen hierdoor verminderen of verdwijnen.

Magnetiseren is op zich geen gave, althans niet anders dan andere talenten. De helende kracht is bij iedereen latent aanwezig. Het gaat er echter om dat men dit weet te ontwikkelen en te gebruiken.

Magnetiseren is enigszins vergelijkbaar met Therapeutic Touch. Het is op hetzelfde principe gebaseerd, echter, Therapeutic Touch is dóór en vóór de reguliere zorg ontwikkeld en daar jarenlang uitgetest. De acceptatie van Therapeutic Touch is in de reguliere zorg hierdoor groter dan van het traditionele magnetiseren.